Respect.

Beste vriend,
 
Waar is het respect voor Onze Schepper gebleven?
In veel kerken zijn de bidbankjes vervangen door stoelen.
De kerk zelf wordt gebruikt voor allerlei profane, wereldse doeleinden.
Veel kerkgangers geloven niet eens in de tegenwoordigheid van Christus in de Hostie.
Dat wordt afgedaan als symbool.
Veel priesters spreken alleen nog maar over de gemakkelijke kant van het Geloof, zij benadrukken de Grote Liefde van God en doen de mensen geloven dat zij regelrecht de Hemel inwandelen.
Er wordt heel vaak niet eens gesproken over het bestaan van de duivel.
Er wordt heel vaak niet gesproken over het sacrament van de biecht.
Nog minder wordt gesproken over het persoonlijk lijden opdragen aan God voor een ander, met het doel die ander ook naar God te brengen.
Er wordt niet gesproken over de Heiligen die we kunnen aanroepen, om over de engelen maar te zwijgen.
Niets van dit alles, holle vaten, angstig voor een lege kerk, of voor mensen die het maar al te makkelijk vinden en het Geloof met de mond belijden en hun daden in het Geloof vergeten.
Veel priesters zijn vergeten dat zij door hun wijding, hun offer en Gebed de vertegenwoordiger van Jezus
zijn op aarde.
Zij beseffen niet welke, inmens grote verantwoordelijkheid, zij dragen als officieren in het leger van God.
Velen laten zich leiden door wereldse regels en een vrijmoedige interpretatie van het Geloof.
De Witte Ridders zeggen jou dat zij een grote denkfout maken.
Het evangelie is zoals het is, zoals het was en zoals het zal zijn tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
 
Paulus de Ridder.