Op weg naar Gods koninkrijk

Broeders en zusters,
Vorige week werden wij geconfronteerd met de eindtijd en ook vandaag, op deze eerste Adventszondag, is wederom een blik in de toekomst.
Wanneer het einde daar is, wanneer wij de tekenen zien, zegt Christus: "Richt dan uw ogen opwaarts en heft uw hoofden omhoog!
Want uw verlossing is nabij.” ( Lc.21,29)
Ja, deze wereld gaat voorbij, de wereld waarin wij leven is niet eeuwig.
De eeuwigheid verdient deze wereld ook niet, want daarvoor is er te veel gebrekkigheid, ongerechtigheid en slechtheid.
De wereld verheft zich hierdoor tegen God!
Zoals de H.apostel Johannes schrijft: "Licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis heeft het niet begrepen.
De wereld is door Hem gemaakt, maar de wereld erkende Hem niet.  
 

Afbeelding invoegen

Tot de zijnen kwam Hij, maar de zijnen ontvingen Hem niet.”
Dat de wereld nog steeds bestaat, ja, dat is een genade.
Het is een door God gegeven mogelijkheid voor de mensen, om in die wereld een keuze te maken.
De mogelijkheid om te kiezen voor God en voor een levenswandel die Hem welgevallig is.
Want God houdt niet op om voor ons te zorgen, om van ons te houden en ons telkens weer nieuwe kansen te geven.
Hij houdt zoveel van de mensen dat Hij zelfs zijn Zoon naar deze wereld heeft gezonden om ons te verlossen en ons de mogelijkheid te geven, om na onze aardse dood te mogen verblijven in Zijn Vaderhuis.
En Hij, die voor ons is mens geworden, is de Weg, de Waarheid en het Leven.
In Hem mogen wij kind van God worden en door een christelijk leven, sterk staan tegenover de bekoringen van de wereld en hierdoor een toekomst in het koninkrijk van God bereiken.
Dat is Gods genade!
Op die genade wijst Christus ons vandaag in het evangelie.
Maar ooit zal er een einde komen aan de tijd van genade, de wereld zal heen en weer geschud worden en ten onder gaan.
Op dat moment zal er een oordeel plaatsvinden over mens en wereld.
Er zullen vooraf tekenen hebben plaatsgevonden en de tijd van Gods genade is dan voorbij!
Dan is er geen tijd meer voor bekering.
Het einde komt blijkbaar zo plotseling dat er nergens nog tijd voor is.
"De mensen zullen het besterven van schrik en angst, om hetgeen de wereld gaat overkomen; want de krachten van de hemelen zullen geschokt worden en dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk, met grote macht en majesteit.” (Lc.21,26)
We lezen het elders al in het evangelie waarin Jezus zegt: "De dag des Heren komt als een dief in de nacht.”
Maar niet alleen voor het wereld, ook in een mensenleven kan zo maar het einde ons plotseling overvallen.
Ook in ons leven zien we telkens weer tekenen van een naderende dood.
Het overlijden van dierbare, een ernstige ziekte, de ontreddering om je heen, de onrechtvaardigheid die je wordt aangedaan, de machteloosheid die je voelt, het zijn allemaal tekenen van de tijdelijkheid van aardse bestaan.
Deze tekenen roepen ons op om ons tot God te keren.
Het zegt ons: "doe het spoedig, want de tijd is kort!”
Moeten we bang zijn?
Niemand van ons weet dag noch uur.
Ja, en als we de tekenen niet verstaan, als we maar doen alsof dit aardse leven eeuwig is, dan zullen we altijd verrast worden door het einde en dan is het maar de vraag of we er klaar voor zijn.
Of we gereed zijn voor Gods oordeel.
Maar… als we met heel ons hart en verstand leven als kind van God, met Christus verbonden zijn en Hij voor ons de Weg, de Waarheid en het Leven is, dan is onze verlossing nabij.
Laten we steeds blijven bidden om standvastigheid, dat we met een zuiver hart ons staande mogen voor het aanschijn van God.
"Richt dan uw ogen opwaarts en heft uw hoofden omhoog! Want uw verlossing is nabij.”, dat zijn de bemoedigende woorden die Jezus ons vandaag wil meegeven.
Laten wij ons als waakzame gelovigen in deze komende advent voorbereiden op onze verlossing, op die lichtende toekomst.
Amen.
 
Hans Smits