Onze Moeder

Beste Vriend,
Maria de Moeder van God is de moeder van alle mensen, dus ook van jou en van ons.
De Liefde van haar Moederhart is zo groot, dat zij de liefde van alle aardse moeders samen verre overtreft.
Nooit zal zij een gebed afwijzen van jou, of van ons, ook niet als je tot nu toe alles gedaan hebt wat God verboden heeft.
Als een goede Moeder heeft zij namelijk het meeste medelijden met de ongelukkige en vertrapte mens, Uit liefde voor jou zal zij jouw en onze gebeden aanbieden aan haar Zoon, Jezus, Onze Vriend en Meester en omdat Hij zoveel van Zijn Moeder houdt zal Hij jou en onze gebeden verhoren.
Wij op onze beurt eren Onze Moeder in het machtige gebed van de Rozenkrans.
Zonder ophouden vraagt moeder Maria tijdens haar vele verschijningen op diverse plaatsen op deze aarde aan de mens zich te bekeren tot God.
Nederig te zijn in plaats van hoogmoedig.
Altijd vraagt zij de mensen naar God te keren.
Nooit vraagt zij iets voor zichzelf om zich zelf te verhogen.
Nee, altijd wijst zij naar haar Zoon, Jezus.
Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven.
De Moeder is voor ons de voorspreker bij haar Zoon.
Zij bidt met ons tot Jezus.
Nooit was er een volmaakter Zoon dan Jezus, Ongetwijfeld zal Hij, die op aarde aan Zijn Moeder onderdanig was en Maria met een buitengewone liefde beminde, haar ook in de hemel als Zijn Moeder eren en haar gebed verhoren.
 
In het teken van het Kruis ligt de overwinning