Ongelovige Thomas.

Beste vriend,
 
Ben jij als de ongelovige Thomas, die eerst zien moet om te geloven, die alle uitgangspunten ter discussie stelt, die twijfelt aan Gods ordening, die Zijn Heilige Sacramenten ter discussie stelt, of ben jij als een kind dat onvoorwaardelijk gelooft en trouw is aan Zijn Schepper en Zijn bruid, de kerk.
Vergeet nooit dat de kerk de bruid van Jezus, God zelf is, iedere aanval op Zijn bruid is gelijk een aanval op Jezus, God zelf.
Dus bidt voordat je besluit opnieuw je mond te openen om een ander deelgenoot te maken van jouw oordeel, of twijfels.
En nog liever zwijg, want velen weten niet wat ze zeggen.
 
In het teken van het Kruis ligt de overwinning,
 
Namens de Witte Ridders,
 
Paulus.