Om mooi weer te vragen

Gebed
Wij bidden U, Heer, verhoor ons nu wij U roepen en geef ons het mooie weer dat wij vragen, opdat wij, die terecht om onze zonden worden gestraft, door uw tegemoetkomende ontferming erbarming mogen ondervinden.
Door onze Heer.
 
Offergebed
Wij bidden U, Heer, moge uw genade ons altijd voorkomen en volgen; en aanvaard welwillend deze offergave, die wij voor onze zonden opdragen om aan uw naam toegewijd te worden, opdat ze op voorspraak van uw heiligen ons allen tot heil mogen strekken.
Door onze Heer.
 
Slotgebed
Almachtige God, wij vragen uw goedertierenheid, dat Gij de al te overvloedige regenval doet ophouden en U gewaardigt ons de blijde glimlach van uw aanschijn te tonen.
Door onze Heer.
 


 

Afbeelding invoegen