Oefening van Geloof

Mijn Heer en mijn God,
ik geloof dat Gij zijt één God in drie Personen,
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;
dat God de Zoon voor ons is mens geworden en aan
het kruis gestorven;
dat Gij het goede loont en het kwade straft.
Ik geloof alles wat Gij hebt geopenbaard, en door de heilige Kerk ons leert.
Dat geloof ik vast, omdat Gij het hebt gezegd, die
alles weet en altijd waarheid spreekt.
Heer, vermeerder mijn geloof.
Amen.