Klein of groot.

Beste vriend,
 
In de Heilige Mis bidden de gelovigen voor alle levenssituaties, zoals die voorkomen in een mensenleven.
Dan moet je denken aan geboorte, doop, eerste Communie, het Vormsel, trouwen, ziekte en tenslotte overlijden.
De priester kent, in de meeste gevallen, zijn parochieleden en de parochieleden kennen elkaar.
Zo vormen zij met elkaar een gemeenschap, die verbonden wordt door Gods liefdevolle wetten.
Er is aandacht en zorg voor elkaar.
De gemeenschap is sterk verbonden aan hun kerk (gebouw), aan hun wijk en aan hun woonplaats.
Deze verbondenheid met elkaar zie je terug bij kleine scholen en werkgevers.
Ieder klein verband heeft meestal vergelijkbare waarden en normen.
Kenmerkend is de warmte, de verbondenheid, het vertrouwde.
Men helpt elkaar en zorgt voor elkaar.
Omdat, naar het oordeel van bestuurders, op ieder niveau, kleinere verbanden te duur en niet effectief worden gevonden, worden er massaal gemeenschappen samengevoegd.
Dat geldt voor scholen, voor werkverbanden en ook voor kerken.
De verbondenheid met en de zorg voor elkaar wordt ingeruild voor eenzaamheid en anonimiteit.
Je ziet het ook met dorpjes, die samengevoegd moeten worden tot grotere eenheden.
En tenslotte zie je het ook met Europa als overtreffende trap van dit alles.
De eigen identiteit van mensen, die deel uitmaken van een kleinere gemeenschap, wordt ondergeschikt gemaakt aan een groter belang, dat voortkomt uit economische motieven, waar bij voorkeur God en Zijn Liefdevolle wetten uitgebannen moeten worden.
Klein, eenvoudig, persoonlijk, nederig, vol van Liefde, dat is God.
Groot, ingewikkeld, onpersoonlijk, hoogmoedig en van alle Liefde gespeend, dat is de duivel.
 
In het teken van het Kruis ligt de overwinning,
 
Namens de Witte Ridders,
 
Paulus.