Is het verplicht om iedere zondag naar de H. Mis te gaan?

 
Vaak zeggen mensen dat ze de mis eigenlijk niet nodig hebben of dat ze thuis beter kunnen bidden dan in de kerk op zondag.
Natuurlijk is het heel belangrijk om thuis te bidden, maar dat neemt niet weg dat we in de katholieke kerk ook verplicht zijn om op zondag naar de H. Mis te gaan.
Al in de tien geboden stond dat we de dag des Heren (voor ons zondag) moeten heiligen.
De geboden van de Kerk verduidelijken dit nog eens door te zeggen dat we zon en feestdagen moeten vieren.
Het komt er op neer dat we tussen zaterdagavond en zondag naar een H. Mis gaan.
Ook op de verplichte feestdagen doen we dit.
De mis is voor katholieken heel belangrijk.
Niet alleen is de H. Mis een gelegenheid waar we samen met anderen bidden, er wordt ons ook voorgelezen uit de bijbel en er wordt ons uitgelegd hoe we deze woorden van God in het dagelijkse leven kunnen toepassen.
 


   
Maar het meest belangrijke van allemaal is dat in de H. Mis Jezus opnieuw geofferd wordt en echt bij ons aanwezig is in de hosties die we ontvangen uit de handen van de priester.
Tijdens de H. Mis zijn we dus echt bij Christus aanwezig.
Om dezelfde reden is het dus ook niet voldoende om naar een gebedsviering te gaan, want enkel in de H. Mis wordt het offer herhaald.
Wanneer we naar de H. Mis gaan doen we dat eigenlijk niet om onszelf te entertainen.
Je kan naar de mis gaan eigenlijk een beetje vergelijken met iemand om wie je heel veel geeft, een bezoek brengen. 
Het is niet omdat je in de kerk zit op zondag, dat je een goede gelovige bent, maar het omgekeerde is ook waar, als je een goede gelovige bent en je beweert dat je om Christus geeft, zou je eigenlijk toch ook naar de H. Mis moeten gaan.