Is God een Hij?

 

Een controverse omtrent God vandaag betreft het uitsluitend gebruik van het persoonlijk voornaamwoord "Hij”. Bijna alle christenen geven toe dat God niet letterlijk mannelijk is, aangezien Hij geen fysiek lichaam heeft, en vrouwen niet essentieel minderwaardig zijn aan mannen. Er zijn echter verschillende redenen voor de verdediging van het exclusieve gebruik van de mannelijke voornaamwoorden en beeldspraken voor God. Ten eerste is er de vraag of we het gezag hebben om de namen van God die gebruikt werden door Christus, de Bijbel en de Kerk, te veranderen. De Bijbel is Gods openbaring, en dus niet veranderlijk, noch onderworpen aan culturele patronen. C.S. Lewis schrijft, "Christenen menen dat God Zelf ons gezegd heeft hoe Hij wil dat wij spreken over hem.”

Een tweede reden om God "Hij” te noemen is historisch. Met de uitzondering van de Joden hadden alle andere gekende religies uit de oudheid zowel goden als godinnen. De Joodse openbaring verschilde door het exclusieve gebruik van het mannelijke voornaamwoord. En, ten vierde, zoals een man van buitenuit in een vrouw komt om haar zwanger te maken, zo ook schept God het heelal van buitenuit. Hetzelfde geldt voor de genade en het bovennatuurlijke leven. Zoals een vrouw zichzelf niet zwanger kan maken, zo kan ook het heelal niet zichzelf scheppen, noch de ziel zichzelf verlossen. Ten vijfde behoudt het idee van een mannelijke identiteit ons van de illusie dat wij geboren zouden zijn uit een God. Tenslotte is het ook duidelijk dat we niet God de Vader "het” kunnen noemen, omdat we spreken over een goddelijke persoon.

(Bron: Handbook of Chr. Apologetics, P. Kreeft & R. Tacelli, 1994)