INRI …

Een gedeelte van het opschrift dat op het kruis van Christus werd genageld, kan bewonderd worden te Rome in de Aartsbasilica van het H. Kruis.
Op de plaat is in drie talen (Hebreeuws, Grieks en Latijn) de beschuldiging te lezen "Jesus van Nazareth, de Koning der Joden” (Jn. 19:19).
Een interessant gegeven is dat niet alleen het Hebreeuws, maar ook het Latijn en Grieks van rechts naar links geschreven zijn.
De reden spreekt voor zich.
Alle semitische talen schrijven van rechts naar links.
Het opschrift moest dus in alle waarschijnlijkheid neergeschreven geweest zijn door een Jood.
Vanuit een apologetisch perspectief bewijst dit dat het opschrift in Rome wel degelijk een authentiek reliek is uit de tijd van Christus, omdat een vervalser slim genoeg zou geweest zijn om deze fout niet te maken.
 

Het opschrift in Rome is slechts een derde van het geheel.
De twee andere delen werden door St. Helena aan Constantinopel en Jerusalem geschonken.
Het opschrift is geschreven in rode letters op een stuk wit hout.
De afmetingen van het volledige opschrift moeten – op basis van het gedeelte in Rome – volgens Lipsius (1547-1606) rond de 90 cm geweest zijn.