In alle beproevingen

Gebed
Almachtige God, versmaad uw volk niet dat tot U roept in zijn beproeving, maar kom de beproefden welwillend te hulp tot glorie van uw naam.
Door onze Heer.
 
Offergebed
Aanvaard, o Heer, goedgunstig de offergaven, waardoor Gij U hebt willen laten verzoenen en in uw vaderlijke almacht ons het heil terug hebt willen geven.
Door onze Heer.
 
Slotgebed
Wij bidden U, Heer, zie goedgunstig neer op onze beproeving en wend de toorn van uw verontwaardiging, die wij terecht verdienen, van ons af.
Door onze Heer.
 
 

 

Afbeelding invoegen