Hysop...

Hysop komt voor in de ‘Asperges Me’ in de liturgie van de H. Mis.
Hysop is een kruid met lange takken vol kleine blaadjes, dat groeit op de rotsachtige bodem van Palestina.
In ons land komt het niet wild voor, wel in de tuinen van sommige bloemkwekers.
Aangezien de takken gemakkelijk water vasthouden, werden ze veelvuldig in de eredienst van het Oud Verbond gebruikt om er water of bloed van offerdieren mee te sprenkelen.
Bovendien is het zo dat hysop, in water gelegd, een reinigingskracht heeft, als zeep.
"Met hysop besprenkelen", is dus als met zeepwater – dus sterk reinigend water - besprenkelen.
De hysop-bloempjes zijn bovendien paars, de boetekleur.

 

Afbeelding invoegen