H.H. Petrus en Paulus

 

Het Hoogfeest van de Heilige Apostelen Petrus en Paulus is een hoogfeest in zowel de Rooms-katholieke als de Oosters-orthodoxe Kerk ter nagedachtenis aan de marteldood van de heilige apostelen Petrus en Paulus.
De feestdag valt volgens de katholieke kalender op 29 juni in de Orthodoxe Kerken op 12 juli.
In de Katholieke Kerk geldt het hoogfeest sinds de liturgische kalender van 1962 als een feest van de eerste klasse.
Traditioneel is deze feestdag het moment waarop nieuw-benoemde metropolitane aartsbisschoppen in Rome van de paus het pallium (een cirkelvormige band die om de hals wordt gedragen als teken van de verbondenheid van de aartsbisschoppen met de Kerk van Rome) ontvangen.
In de Orthodoxe Kerk markeert het hoogfeest ook het einde van de zogenaamde apostelenvaste, die begint op de maandag na Allerheiligen (dat in de Oosters-orthodoxe Kerk op de eerste zondag na Pinksteren wordt gevierd).