Het luiden van het Angelus...

 
 
Vaak hoor je mensen zeggen: wat betekent toch dat luiden?
Niet het luiden voor een Heilige Mis, maar dat aparte luiden, bijvoorbeeld om 12 uur en om 18 uur.
In bijna heel Europa luidt bij de katholieke kerken elke dag (2 of 3 maal) het Angelus.
Een goede hoorder ontdekt dan het volgende:
Je hoort direct na het slaan op de tijdstippen van 6 uur of 8 uur, 12 uur en 18 uur:
3x "slaan", pauze,
dan weer: 3x "slaan", pauze,
dan weer: 3x "slaan", pauze
en dan luidt het een volle minuut ter afsluiting.
Dit 'ritmisch' klokkenspel begeleidt het eeuwenoude Angelusgebed ofwel het gebed 'Engel des Heren'.
De gelovige wordt opgeroepen op deze tijdstippen het Engel des Heren te bidden.
Wanneer U dit gebed bidt, dan merkt U dat de gebedsregels precies begeleid wordt met het 'kleppen' en het 'na-luiden'.
De pauzes geven de gelovigen de gelegenheid om op 3 plaatsen het Weesgegroet te bidden.


Vroeger stond een kloosterling in de kapel aan het klokkentouw te trekken: met de gelovigen buiten het gebouw, de werkers in de velden enz, was er op die gebedsmomenten een grote eenheid.
Men stopte even met het werk en bad met hen in stilte mee.
God aanbidden, God danken, Maria aanroepen als moeder van de Verlosser, kortom de drukte van je eigen werk gewoon onderbreken omdat je weet dat je uiteindelijk als mens alles aan Hem te danken hebt.
Gewoon even stil worden ... en als daarbij een klokje klept, wordt die stilte vanzelf een vruchtbaar gebed zoals Maria dat ook heeft ervaren: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt ...