Het Huis van God.

Beste vriend,
 
De kerk als gebouw, is het Huis van God en onlosmakelijk verbonden met de kerk als geloofsgemeenschap.
In die kerk ontmoet je Jezus, God zelf, door Hem te ontvangen in de Heilige Eucharistie.
In die kerk ontmoet je je broeders en zusters in het geloof en wordt je kennis van het evangelie vergroot door de preek van de priester.
Er wordt gebeden voor de kinderen die geboren zijn, die gedoopt en gevormd worden.
Er wordt gebeden voor de mensen die gaan trouwen en voor de mensen die ziek zijn of gestorven.
Daarom, mijn beste vriend, is de kerk zo belangrijk.
De kerk verbindt de mensen met elkaar en laat de gemeenschap delen in vreugde en verdriet.
Hoe triest is het te zien dat steeds meer kerken moeten sluiten, of een andere bestemming krijgen als een kultureel centrum, of bibliotheek, of een discotheek.
De plaats waar eens gebeden werd en Jezus zelf aanwezig was.
Er is geen geld meer wordt er dan gezegd en weer sluit een kerk haar deuren.
Dat is het niet mijn beste vriend, geld is niet de oorzaak.
Ten diepste gaat het hier om het verloren vertrouwen in God.
Eigenlijk gelooft men niet meer dat God wonderen kan verrichten, als je daar tenminste om vraagt.
Vergeten zijn de talloze werken door gebed, een rotsvast vertrouwen en het onverschrokken doorgaan tot stand zijn gekomen.
Denk aan de Heilige Franciscus van Assisië, die met niets begon, denk aan de Heilige pastoor van Ars, die door zijn rotsvaste vertrouwen en talloze offers een bloeiende gemeenschap tot stand bracht.
Denk aan de Heilige Vincentius, die van rijke komaf, alles achterlatend, een zegen was voor de armen, en dichterbij in de tijd, denk aan Moeder Theresa, die altijd bleef vertrouwen op Gods barmhartige hulp.
Denk je na dit gelezen te hebben, nu echt dat God geen kerkgebouw open kan houden als Hij dat zou willen?
Met het verdwijnen van kerken en daarmee de geloofsgemeenschappen, heeft het Kwaad precies wat het wil, namelijk een breuk veroorzaken in de door God zelf aangebrachte rangorde.
Juist door het ontbreken van de geloofsgemeenschap wordt de mens in toenemende mate op zichzelf teruggeworpen.
Het anker in het leven ontbreekt en losgeslagen waaiert de mens uit naar allerlei geloofsrichtingen, die gebruik makend van de aller modernste media en marketing technieken, inspelen op wat de gemakzuchtige mens wil.
Een hapklare, goed verteerbare brok geloof, zonder verplichtingen en de overtuiging dat we, op die manier, allemaal na dit leven zo de hemel in marcheren.
Het is niet voor niets dat God zelf zegt: "hoeveel gelovigen zal Ik nog aantreffen bij Mijn terugkeer op aarde"?
 
In het teken van het Kruis ligt de overwinning,
 
Namens de Witte Ridders,
 
Paulus.