Het Celibaat

 
Als je wordt geroepen door God is dat een fantastisch, maar geen eenvoudig cadeau.
God zelf, die een jonge man in de bloei van zijn leven roept om Hem te dienen.
Een roeping is geen beroep, zoals een dokter, of een sociaal werker.
Een roeping is het ja zeggen tegen God zelf.
Volmondig ja zeggen en jouw jonge leven volledig in dienst stellen van Hem en Zijn Woord.
Net zoals een jonge man verliefd wordt op een vrouw om er zijn leven mee te delen, zo wordt de jonge man verliefd op God doordat Hij zijn hart beroerd heeft.
Tegen een roeping kun je ook geen nee zeggen.
God's Liefde is zo overweldigend dat je daar alles voor wilt opgeven.
Net zoals de jonge man geen andere vrouw in zijn leven duld en volledig vervuld wordt door de liefde van zijn vrouw, zo wordt de jonge man die geroepen is tot het priesterambt vervuld van God''s Liefde.
Ook deze liefde duld geen ander naast zich.
Juist door dicht bij God te zijn door veel te bidden, door te offeren en bovenal door zich dagelijks met Hem te verenigen in de Heilige communie is de priester in staat boven de partijen te staan.
Dit zou de priester nooit kunnen als hij in beslag werd genomen door de dagelijkse beslommeringen van de mensen.
Zoals Paulus reeds schreef, wij leven in deze wereld, maar wij zijn niet van deze wereld.
Dat geldt zeer in het bijzonder voor priesters.
Als de priester zou trouwen, een partner zou hebben en eventueel kinderen, dan is zijn oordeel niet meer waard dan dat van een sociaal werker, of arts.
Dan is er geen sprake meer van een roeping, maar van een normaal beroep.
Dan is er dus geen sprake meer van een volmondig ja zeggen tegen de roep van God, maar van een gedeeld ja.
En een gedeeld ja tegen Jezus bestaat niet.
 
In het teken van het Kruis ligt de overwinning.