Heilige SILVESTER, abt.*

 

Sterfdag: 26 november 1267.
Graf: in het 1ste klooster dat hij gesticht heeft Monte Fano bij Fabriano (Italie)
Leven: De heilige Silvester was abt en stichter van de orde der silvestrijnen een hervormde congregatie van de orde der benedictijnen.
Toen Silvester eens bij een begrafenisplechtigheid van een adellijke bloedverwant het ontzielde lichaam in een open doodskist zag, riep hij uit: "Ik ben, wat deze man was, maar ik zal ook zijn wat deze is".
En aanstonds na de begrafenis schoot hem nog het woord van de Heer te binnen: "Wie mij wil navolgen, verloochene zichzelf neme zijn kruis op en volge Mij na" (Matheus 16,24).
Nu trok hij zich in de eenzaamheid (Grotta fucile bij Osimo) terug om volmaakt te worden.
Hij stierf 90 jaar oud in 1267.
De leden van deze orde dragen het benedictushabijt van turkooisblauwe kleur.
Thans zijn er nog zeven kloosters in Italië en missiestaties op Ceylon.
 

De heilige PETRUS: Bisschop van Alexandrië, martelaar in 311.
Toen hij in de gevangenis was riepen priesters voor hem voorspraak in bij Arius, de dwaalleraar en stichter van een van de grootste secten in de Kerk, die de heilige veroordeeld had.
Maar Petrus antwoordde, dat Hem in deze nacht Jezus was verschenen met een verscheurd gewaad en toen hij Hem daarover gevraagd had, had de Heer hem geantwoord: "Arius heeft mijn kleed, dat is Mijn Kerk verscheurd".
Toepassing: Wij zouden dit woord ook op onszelf kunnen toepassen: Als de Kerk het kleed van Christus is, dan zijn wij stukken van zijn kleed dat de dwaalleraar scheurt, de zondaar bezoedelt het kleed van Christus.
Wij willen door een deugdzaam leven het kleed van Christus met edelstenen en paarlen versieren.
 
 
 
 
 
 
 


 

Afbeelding invoegen