Heilige MARIUS, MARTHA en Zonen (martelaren)*

"Wij hebben vurige en gelovige huisgezinnen nodig…”
 
De heilige Marius en de zijnen:
Sterfdag: 19 januari omstreeks 270.
Graf: te Rome in de diaconie van sint Hadrianus en in de titelkerk van sint Praxedis.
Hun feest komt eerst in de 12de eeuw in de Romeinse kalender voor.
Leven: Marius uit Perzië van edele afkomst, kwam met zijn vrouw Martha, die eveneens uit een voornaam geslacht geboren was, en zijn beide zonen Audifax en Abachus onder de regering van keizer Claudius (268-270) naar Rome, om daar zelf de graven van de martelaren te vereren.
Daar bezochten zij de christenen in de gevangenis opgesloten, en hielpen ze met raad en daad, deelden hun bezittingen met hen en begroeven de lichamen van de heiligen.
 

Afbeelding invoegen

Spoedig werden zij zelf gegrepen en omdat zij noch door dreigementen noch door schrik konden worden bewogen aan de goden te offeren, werden zij wreedaardig met gesels geslagen.
Allereerst onderging Martha de marteldood, nadat zij haar man en Haar zonen tot het kloekmoedig verduren van alle kwellingen omwille van het Geloof zo vurig mogelijk had aangespoord.
Na haar werden de anderen op dezelfde plaats onthoofd en hun lichamen in het vuur geworpen.
Felicitas, een romeinse matrone, liet ze, half verbrand, uit de vlammen trekken en op haar landgoed begraven.
Toepassing: Wij vieren vandaag een martelaarsfamilie; een gezin van vier personen, tegelijkertijd voor Christus gestorven.
Wat een wonderbaar schouwspel!
Wat zegt ons dit?
Wij hebben niet alleen behoefte aan christenen, die sterk in het geloof zijn, maar we hebben ook huisgezinnen nodig, die kloekmoedig zijn in het geloof, die één zijn in de liefde, in offervaardigheid voor Christus.