Heilige JOHANNES LEONARDUS*

 
Heilige JOHANNES LEONARDUS, belijder.
Sterfdag: 9 oktober 1609.
Graf: te Rome.
Zalig verklaard: 1861;
Heilig verklaard: 1938.
Leven: Johannes werd geboren te Diecimo als zesde en jongste kind uit diep godsdienstige ouders in 1543.
Als kind al zocht hij de eenzaamheid op om des te vuriger te kunnen bidden.
En muntte uit door een tedere godsvrucht tot de heilige Maagd.
Hij verlangde kloosterling te worden, maar zijn vader deed hem in de leer bij een apotheker.
Deze was een godvrezend mens, die in alles een voorbeeld was voor Johannes.
Later sloot hij zich aan bij de z.g. columbini, een vereniging van mensen, in de wereld, die zich toelegden op een onberispelijk levensgedrag (ut columba).
Na de dood van zijn vader, begon hij op 26 jarige leeftijd zijn priesterschap voor te bereiden, dat hij in 1571 mocht ontvangen.
In 1574 stichtte hij de congregatie van reguliere geestelijken alleen in Rome, die hij onder de schutse stelde van de Moeder Gods.
De leden legden zich er vooral op toe om de verwaarloosde jeugd de christelijke Leer te onderwijzen.
Terwijl hij nog ernstig in gebed en overweging werkte aan een regel, vroeg een der leden hem ook dringend om een geschreven regel.
De heilige vroeg papier en schreef: Gehoorzaamheid.
Dat was het fundament van zijn congregatie.
Geen enkele tak van zielzorg was de heilige vreemd.
 

Afbeelding invoegen

Toen hij als missionaris naar de heidenen wilde gaan, was het Philippus Nerius het, die hem daarvan af hield, om hem te behouden voor de binnenlandse missie in Italië.
Met de Spaanse kardinaal Vivés stichtte hij te Rome het College van de Propaganda.
Vele bisschoppen en de paus zelf belastten hem met moeilijke opdrachten o.a. het hervormen van congregaties.
Zo hielp hij de heilige Joseph van Calasanza (zie:27aug.) de stichter van de piaristen en was hervormer van de congregatie van Montevirgine en Valumbrosa (zie 12 juli) en andere.
Na een voorbeeldig leven dat het actieve met het contemplatieve verenigde, stierf hij op 66 jarige leeftijd te Rome in zak en as bij het verplegen van de pestlijders.
Ofschoon reeds in 1623 het proces voor zijn canonisatie was ingeleid, werd hij pas door PiusXI onder het getal der heiligen opgenomen.