Heilige EVARISTUS*

 
Heilige EVARISTUS, Paus en Martelaar:
Eén van de eerste Pausen (100-109) zoon van een Heleense Jood.
Hij deelde de stad Rome in verschillende parochies in, wees aan de priesters bepaalde titelkerken aan;
Ook stelde hij zeven diakens aan, die de bisschop bij het uitoefenen van het predikambt vergezellen moesten.
Eveneens bepaalde deze paus, dat volgens de Apostolische Overlevering de sluiting van het huwelijk openlijk moest geschieden, en door de priester moest worden ingezegend.
"Onder keizer Trajanus (109) drenkte hij de bodem van de Kerk Gods met zijn bloed" (Martyrologium).
En werd in het Vaticaan in de nabijheid van het graf van Petrus op de 26ste October begraven.
De aan de Paus toegeschreven indeling van Rome is de oud-liturgische eeuwenlang gebruikelijke van het Bisdom Rome.
De priesters van de titelkerken oefenden de ondergeschikte zielzorg en de Liturgie uit, terwijl de Paus zich de feestelijke voorbehield bijv. de viering van de statie, het Doopsel en het opnemen van de boetelingen.
 
Toepassing: Wij herkennen daar de methode van de oude Kerk: de Liturgie houdt van de gemeenschap en centralisatie, de zielzorg zoekt persoonlijk contact en decentralisatie.
Deze twee begrippen heeft Rome op een voorbeeldige manier in de bovengenoemde maatregelen samengevat: kleine parochies voor de zielzorg, liturgische eenheid in het Bisdom
 
 
 
 
 


 

Afbeelding invoegen