Heilige DIDACUS*

 

Heilige DIDACUS: belijder.
Sterfdag: 12 November 1463;
Heilig verklaard: 1588;
In het Missale Romanum opgenomen 1672;
Graf: te Alcala, in Castilië.
Leven: Didacus (Diego=Jacobus) is afkomstig uit San Nicolas (in Andalusië, Spanje).
Van zijn jeugd af toonde hij liefde voor de eenzaamheid.
Als leken broeder trad hij in de orde van de H. Franciscus, in Arizefa bij Cordoba, waar hij zich door deemoed en gehoorzaamheid onderscheidde.
Hoewel ongeletterd, toonde hij door goddelijke verlichting een rijke kennis.
Als missionaris bezocht hij de Canarische eilanden, waar hij ook het door hem gestichte klooster bestuurde.
In Rome werd hem door paus Nicolaas V de verpleging van de zieken in het beroemde klooster Ara Coeli opgedragen.
Hij reinigde dikwijls de wonden van de zieken met zij eigen tong; velen genas hij op wonderdadige wijze met de olie van de lamp, die voor het beeld van de Allerzaligste Maagd brandde.
En door het heilig kruisteken.
Te Alcala voelde Dicacus de nadering van zijn laatste uur.
In afgedragen gewaad gehuld, de ogen onafgebroken op het Kruisbeeld gericht, bad hij met heilige aandrang de woorden van de hymne: "Dierbaar hout, o dierbaar ijzer; zoete last drukt op U, die alleen waardig waart de Koning van de Hemel en de Heer te dragen."
Daarna ontsliep hij op 12 november 1463.
 Zijn lichaam bleef lange tijd onverlet.

- De kleine kudde: "Vrees niet kleine kudde, want het heeft de Vader behaagt u het Rijk te geven."
Dit woord van het heilig Evangelie geeft ons troost en onderrichting; het geeft ons ook twee tekenen van het ware Christendom: 

1. De Christen is steeds eenzaam; de wereld gaat langs de brede weg van de lage vlakte; de christen moet eenzame bergpaden beklimmen.
Verwonder u niet wanneer uw omgeving u niet begrijpt, u voor abnormaal aanziet.
Zo is het de Apostelen gegaan, zo ook de Heiligen.
Christenen zijn elitemensen.
2. De kudde van Christus is echter ook in andere zin klein; ze is ootmoedig, houdt haar deugd verborgen. Laten wij ons bewust zijn, dat alleen datgene waarachtig aan God welgevallig is, wat de mensen niet zien, niet waarderen.
Maar ook deze kleinen maakt God tot werktuigen van zijn Genade en Kracht.
"In de wonderbare beschikking kiest Gij het zwakke in de wereld uit om al het sterke te beschamen."
Laten wij een "kleine kudde" zijn!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Afbeelding invoegen