Heilige COSMAS & DAMIANUS*

 
Heilige COSMAS & DAMIANUS, martelaren:
Graf: in Syrië, waar keizer Justinianus een grote basiliek bouwde.
Relieken geraakten in verschillende kerken in Europa, bijv. in 965 naar Bremen.
Hun Leven: De beiden heiligen, beroemde ‘geneesheren’ van de oude Kerk, die hun kunde in dienst van de bekering van het Christendom stelden.
Zij gelden als de patronen van de geneesheren en apothekers; Hun namen staan in de canon van de H.MIS en in de Litanie van alle Heiligen.
Het martirologium deelt mede: "In Aegea (Klein Azië) de heilige broeders en martelaren COSMAS & DAMIANUS; in de vervolging van Keizer Diocletianus moesten ze vele kwellingen verduren; zij werden in boeien geslagen en in de gevangenis opgesloten, daarna in zee geworpen, aan het vuur overgeleverd, aan het kruis geslagen en eindelijk met pijlen beschoten.
Toen zij dit met de hulp van God ongedeerd en onverlet waren te boven gekomen, werden zij onthoofd (300).
Toepassing: De beide heilige geneesheren hebben, getrouw aan het voorbeeld van de Heiland getracht de zieke lichamen te genezen.
Ook thans slaan wij dezelfde weg in bij de missionering van de heidenen.
De Kerk ligt de zorg voor de zieken zeer na aan het hart, want niemand is ontvankelijker voor het Rijk van God dan de zieke.
Ieder waar christen moest een of andere zieke hebben, voor wie hij van tijd tot tijd zorg draagt.
 
 
 
 
 


 

Afbeelding invoegen