Heilige BIRGITTA

 
Heilige BIRGITTA: Sterfdag 23 juni 1373. 8 oktober.
Heilig verklaard 1391.
Graf: zij stierf te Rome. Haar lichaam werd naar Waldstena in Zweden overgebracht.
Leven: De heilige Birgitta werd in 1303 uit Koninklijke familie bij Upsala in Zweden geboren.
Om harentwil werd haar moeder, toen zij haar nog in de schoot droeg, van een schipbreuk gered.
Een preek over het lijden van de Heer maakt op het tienjarig kind een blijvende indruk; in de volgende nacht had zij een verschijning van de Gekruisigde, die haar tot de overweging van het lijden uitnodigde.
Later huwde zij met een vorst van het land en blonk in de opvoeding van de kinderen en de verzorging van de armen boven allen uit.
Haar gemaal trad in de orde van de Cisterciënzers, waar hij spoedig (1344) overleed.
Nu vielen haar bijzondere openbaringen ten deel.
Op aansporen van de Heer stichtte zij de Orde van de Verlosser.
Zij had ook invloed op paus Urbanus V, die zij ernstig tot terugkeer uit Avignon naar Rome aanspoorde.
Na driejarig verblijf in Rome keerde Urbanus V echter weer naar Avignon terug, waar hij spoedig daarna stierf (1373).
Zij gaf zich ook grote moeite om de hoven van vorsten en bisschoppen, de geestelijkheid en de kloosters op christelijke wijze te hervormen.
Zij is patrones van Zweden.
 
 
 
 
 


 

Afbeelding invoegen