Heden zult gij weten dat de Heer komt*

Vigilie van Kerstmis – Statie bij Santa Maria Maggiore: Heden zult gij weten dat de Heer komt.
 
Daags vóór Kerstmis: de dag van heden neemt een heel bijzondere plaats in onder de vigiliën.
Anders is een vigilie een vooruitlopen op de nachtwake.
Maar dit is hier niet het geval, omdat met kerstmis de enige echte nachtwake van het gehele jaar is gebleven en omdat de Mis van middernacht de vigilie mis van het feest is.
De vooravond van Kerstmis is geen vigilie in de Oud-Romeinse betekenis, maar een tevoren vieren naar Grieks voorbeeld, d.w.z. een Offer, dat daags voor het feest na de noon gevierd werd.
Slechts voor een klein gedeelte bevat de dag een boetestemming; Hij is veeleer een dag van blijde verwachting.
In die stemming is natuurlijk ook het heerlijke volksgebruik ontstaan een kerstbedeling te houden.
Het is een van de ontroerendste dagen van het jaar.
De dag heeft ook in elk gezin zijn eigen Liturgie; moge deze op het toekomstig geslacht overgaan.
De kerkelijke Liturgie is geheel aan de zekerheid van de verwachting van de komende Verlosser gewijd. Deze wordt onder twee zinnebeelden voorgesteld: het eerste toont ons de gesloten deur van de Hemel. Sedert de eerste mensen uit het Paradijs werden verdreven, is deze deur gesloten, een cherubijn houdt met vlammend zwaard de wacht; de Verlosser echter zal de deur openen.
Hij trekt binnen.
Vandaag staan wij vol verwachting voor de poort.
Dit beeld is het voornaamste van de dag; daarom is psalm 23 de toonaangevende psalm (vulgaat):
 

Afbeelding invoegen

"Verheft uw poorten o vorsten; Eeuwige posten, rijst omhoog: binnentrekken wil de Koning der heerlijkheid”.
De tweede voorstelling geeft ons het Evangelie, dat de twijfel van Jozef en de opheldering over het Moederschap van Maria meedeelt.