H. Sixtus II

 
Sixtus II (Griekenland?, geboortedatum onbekend - Rome?, 6 augustus 258) was de 24e paus van de Rooms-katholieke Kerk. Hij regeerde van 30 augustus 257 tot aan zijn dood in 258. Waarschijnlijk was hij van Griekse afkomst. In de strijd om de ketterdoop wist hij een verzoening te bewerken met de heilige Cyprianus en de bisschoppen van Afrika en Klein-Azië. Er zijn enkele geschriften die vermoedelijk van zijn hand zijn: Ad Novatianum en een naamloos traktaat.
 
Sixtus II stierf onder keizer Valerianus I de marteldood, samen met vier diakens, terwijl hij de mis opdroeg in de catacomben van Sint-Callixtus, waar een kleine kerk was. Hij wordt geassocieerd met Laurentius van Rome. Beiden worden als heiligen vereerd. Hoewel Sixtus II de meest vereerde vroege paus is, wordt Laurentius tegenwoordig meer vereerd.
 

Hij is begraven in de pauscrypte van de Catacomben van Sint-Callixtus. Zijn feestdag is bij katholieken 7 augustus. Orthodoxen vieren zijn feestdag op 10 augustus. Sixtus geldt als patroon van het goed gedijen van de wijnranken. Op zijn gedenkdag worden wijnranken gezegend. Verder is hij patroonheilige van de groei der bonen en de hopende vrouwen. Bij hals - buik - en rugpijn roept men hem aan. Verwijzend naar de mythe van Laurentius wordt hij samen met hem afgebeeld met een geldstuk of een buidel.