H. Petrus Chanel

 

De Heilige Petrus Chanel s.m., geboren als Pierre Louis Marie Chanel (Cuet, 12 juli 1803 – Futuna, 28 april 1841) was een Franse missionaris. Chanel was afkomstig uit een landbouwersgezin en was als kind schaapherder. Hij was een goede leerling en werd in 1827 tot priester gewijd en vervolgens aangesteld in Crozet, een vervallen parochie. Hij slaagde erin de parochie nieuw leven in te blazen met zijn zorg voor de zieken en hij bracht zo een geestelijke heropleving tot stand. Chanel werd in 1831 lid van de paters Maristen en onderwees drie jaar aan het seminarie van Belley. In 1836 ging hij in een groep van vier priesters and drie broeders Maristen onder de leiding van Bisschop Pompallier naar de eilanden van de Stille Zuidzee. Hij werd met een broeder benoemd op het eiland Futuna. Als gevolg van de vele oorlogen tussen de twee groepen (stammen) op het eiland, slaagde hij er niet in veel bekeringen te maken. Hij was echter wel geliefd, onder andere vanwege zijn zorg voor zieken en gewonden. Chanel had veel moeite om de plaatselijke taal te leren. Niuliki, de inheemse koning van een van de twee stammen, was afgunstig op de invloed die Chanel vooral onder de jongeren geleidelijk kreeg. Hij vermoordde Chanel door hem met een stuk tuingereedschap het hoofd in te slaan. Chanel werd zo de eerste martelaar van Oceanië. Petrus Chanel werd in 1889 zalig verklaard door paus Leo XIII. Zijn heiligverklaring door paus Pius XII volgde in 1954. Zijn feestdag is op 28 april.