H. Eusebius van Vercelli

 

De heilige Eusebius van Vercelli (Sardinië, 283 - Vercelli, 1 augustus 372) was een Italiaans geestelijke. Hij was priester en lector in Rome en werd in 340 tot bisschop verkozen van Vercelli. Paus Julius I wijdde hem. Paus Liberius zond hem in 364 naar Arles om daar keizer Constantius II te vragen een concilie te houden om een einde te maken aan de strijd tussen de arianen en de orthodoxen. De synode vond plaats in Milaan in 355 (Concilie van Milaan). Hij weigerde daar echter de H. Athanasius van Alexandrië mede te veroordelen en werd, zoals een aantal andere bisschooppen, wegens zijn verzet tegen het arianisme afgezet door de keizer en verbannen naar Palestina en Cappadocië. Na het aantreden van keizer Julianus in 360 kon hij terugkeren, maar hij bleef nog een tijd in het Oosten. Pas in 363 keerde hij terug naar Italië. Volgens zijn tijdgenoten was Eusebius een opmerkelijk schrijver, maar geen van zijn geschriften is overgebleven. Het was de eerste bisschop die dezelfde regel als zijn priesters volgde. Mogelijk werd hij een martelaar van de arianen. Zijn feestdag is op 2 augustus (voorheen 16 december).