H. Antonius Maria Zaccaria

 

Antonius Maria Zaccaria (Cremona, 1502 - 5 juli 1539) was afkomstig uit een voorname Italiaanse familie.
Hij studeerde medicijnen in Padua en werd priester toen hij 26 was.
Hij richtte onder de stadselite van Milaan geestelijke groepen op, die moesten doorwerken naar de brede massa.
In 1530 richt hij de congregatie van de barnabieten op, en enkele jaren later de vrouwelijke congregatie van de Engelen van Sint-Paulus.
De Barnabieten houden zich bezig met onderwijs en volksmissies.
Het is op initiatief van Zaccaria dat op vrijdag de klokken luiden op het stervensuur van Jezus Christus en het veertigurengebed gebeden wordt tussen Goede Vrijdag en Pasen ter herinnering aan de begrafenis van Christus.
In 1897 werd hij heilig verklaard.
Zijn feestdag wordt gevierd op 5 juli.