Gouden Roos

 
De Gouden Roos wordt door de paus jaarlijks gewijd op zondag Laetare, de vierde zondag van de vastentijd.
Hij wordt aangeboden aan personen, colleges, steden of landen.
De Gouden Roos symboliseert de deugden die de overheid moet bezitten.
Het gebruik van deze hoge kerkelijke onderscheiding is heel oud.
Paus Leo IX vermeldt in 1051 dat het toen al een oude traditie was.
Sinds de 18e eeuw is ze alleen nog maar toegekend aan belangrijke heiligdommen en aan katholieke vorstinnen die uitblinken in vroomheid of liefdadigheid.
Zo ontving Marie-Henriëtte van Oostenrijk, koningin der Belgen, haar van paus Leo XIII in 1893.
In 1925 ontving de Belgische koningin Elisabeth deze onderscheiding uit naam van paus Pius XI.

De Gouden Roos werd in de 20e eeuw sinds de dood van paus Pius XII uitsluitend geschonken aan bedevaartplaatsen van, voornamelijk, Maria:
 
Bethlehem (Israël, 1963),
Fátima (Portugal, 1965),
OLV van Guadalupe (Mexico, 1966),
OLV van Aparecida (Brazilië, 1967).
 
Paus Johannes Paulus II schonk hem in totaal achtmaal gedurende zijn 27-jarig pontificaat:
 
Częstochowa (Polen, 1979),
OLV van Knock (Ierland, 1979),
OLV van Luján (Argentinië, 1982),
OLV van Cabeza (Lima, Peru, 1988),
Heilig huis van Loreto (Italië, 2000),
OLV van Sameiro (Braga, Portugal, 2003),
Oratorium van St. Joseph (Montréal, Canada, 2004),
OLV van Lourdes (Frankrijk, 2004).
Voor Lourdes was het de tweede in de geschiedenis: paus Pius IX bood hem eerder aan in 1877.
 
Paus Benedictus XVI gaf de Gouden Roos in totaal 16 keer gedurende zijn 8-jarig pontificaat en uitsluitend aan Mariabedevaartplaatsen:
 
een tweede aan de zwarte madonna van Częstochowa (2006),
ook een tweede aan OLV van Aparecida (2007),
een aan OLV van Mariazell (Oostenrijk, 2007),
aan OLV van Bonaria (Cagliari, Sardinië, 2008),
Onbevlekte Ontvangenis van Washington (VS, 2008),
OLV van Genade (Savona, Italië, 2008),
Genademoeder van Altötting (Duitsland, 2008),
OLV van Guardia (Genua, Italië, 2008),
OLV van Cabeza (Jaén, Spanje, 2009),
OLV van Aquila (Italië, 2009 na de aardbeving),
OLV van Europa (Gibraltar, 2009),
OLV van Ta Pinu (Malta, 2010),
OLV van Fátima (Portugal, 2010, ook haar tweede),
OLV van Barmhartigheid (Cobra, Cuba, 2012),
aan de Madonna van de Rozenkrans in Pompeï (Italië, 2008).
Op 2 februari 2011, ten slotte, op het feest van de opdracht van de Heer in de tempel (Maria-Lichtmis), schonk hij ze aan Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel, voor het eerst in België.
De Gouden Roos werd door aartsbisschop André-Jozef Léonard tijdens een viering op zondag 15 mei in ontvangst genomen van de pauselijke nuntius en in de basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel geplaatst.