Gebed voor pauskeuze

Bidden wij dat de Heilige Geest het komende conclaaf zal inspireren bij de keuze van de volgende opvolger van de heilige Petrus:

God, die als eeuwige herder
uw kudde zonder ophouden beschermt en leidt,
schenk in uw overgrote liefde
aan de Kerk een herder
die U om zijn heiligheid welgevallig is
en voor ons een zegen zal zijn
door zijn nooit aflatende zorg.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen