Gebed tot de Heilige Geest.

Heilige Geest, Gij die het warme hart zijt van de Vader en de Zoon, dompel mij in de volheid van Uw liefde. Laat mij Uw tederheid ervaren, opdat ik nog meer smaak zou vinden in God.
Maak mij vuur van uw vuur en licht van Uw licht, opdat in mij zou groeien wat U belooft hebt: ``Liefde, blijdschap, vrede, geduld, goedheid, vriendelijkheid, trouw, zachheid en ingetogenheid``.
Daarom open ik mijn hart in totale afhankelijkheid voor U.
Neem mij helemaal in Uw bezit, leef en werk, bemin en spreek in mij.
Wil mij altijd ingeven wat ik moet: denken, spreken zwijgen en doen.
Maak mij èèn met U, in de diepte van mijzelf, ik wil alleen wat U wilt.
Vader in Jezus naam, zend mij Uw Heilige Geest !