Feest van de Allerheiligste Drie-eenheid.

 

"Al wie zalig wil worden, moet voor alles het Katholieke Geloof aanhangen. Zo iemand dit niet geheel en ongeschonden bewaard heeft, hij zal zonder twijfel voor eeuwig verloren gaan".

Dit nu is het Katholieke Geloof: dat wij één God in de Drievuldigheid en de Drievuldigheid in de Eenheid AANBIDDEN". (Geloofsbelijdenis van Athanasius)
+++

Het meest verheven Geheim van ons geloof is vandaag het voorwerp van dit feest.
Het is als een afsluiting, als een aan het eind van de verlossing feesten, die met Kerstmis begonnen en met Pinksteren zijn afgesloten.
Iedere zondag is een feest van de Allerheiligste Drie-eenheid: van de Vader, Die op zondag met het licht van de schepping begon, van de ZOON, die op zondag verrezen is, en van de H.GEEST, die op een zondag over de Kerk werd uitgestort.
Hieruit blijkt hoe belangrijk het derde gebod luidt: …dat gij de dag des Heren heiligt…
De ZONDAG is bij uitstek de dag des Heren…
De zondags heiliging is een zeer ernstige verplichting.
De lichtzinnigheid waarmee men de zondag gelijk stelt met andere werkdagen is zware zonde.
Dat was toen (1846) ook een van de klachten die de wenende Madonna uitte aan de kinderen van La Salette.
De mislukking van de aardappelen oogst was te wijten aan het werken op zondag.
 

Afbeelding invoegen

De ontheiliging van de Zondag is een typisch verschijnsel van goddeloosheid, waar geen zegen op kan rusten.
 
Hoe moeten wij de Zondag heiligen?

a. op de eerste plaats door de H. Mis bijwonen. Want in de H. Mis staat de AANBIDDING van de ene ware God centraal: de Vader, de Zoon en de
H. Geest.

b. ten tweede: De ZONDAG behoort een rustdag te zijn onze kennis van het geloof verdiepen in goede gesprekken.

"Dit is het eeuwig leven, zegt Jezus, dat zij U KENNEN als de ene ware GOD en Hem die Hij gezonden heeft".(Joh.17,3)

Pinksteren was in het Oude Verbond een: oogstdankfeest voor de tarweoogst.
Doch de Liturgie wijst ons de weg van de natuur naar de bovennatuur.

"Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij alleen, maar zo ze sterft, brengt zij rijke vruchten voort". Joh.12,24)
 
Zo was CHRISTUS ook: de graankorrel, die sterven moest "voor het hele volk" voor ons allemaal, om met Pinksteren de zielenoogst binnen te halen.
Pinksteren is de afsluiting van de Paastijd: in deze tijd is voor de Kerk een grote zielenoogst gerijpt.
Hoeveel mensen zijn er niet in het Mystieke Lichaam ingelijfd, hoeveel zijn er in de Genade vernieuwd!
Wat een rijke geestelijke gave hebben wij ontvangen!
In deze zielenoogst heeft de Heilige GEEST een belangrijk aandeel.
Hij is de zon, die het geestelijke koren tot rijpheid brengt.
Ja, "de liefde Gods is in onze harten uitgestort door zijn GEEST, die in ons woont".
Amen!
 
H. Havee