Engelen naast het altaar …

 
Er zijn vele oude altaren waar, naast het altaar, twee engelen staan, die het tabernakel aanbidden.
De engelen zijn voornamelijk een verwijzing naar de Ark van het Verbond in het Oude Testament, waar op het verzoendeksel twee Cherubijnen stonden (Ex. 25:18).
Maar we kunnen er ook een verwijzing in zien naar het Heilig Graf, waar de dag na de verrijzenis Maria Magdalena twee engelen zag (hetgeen op zich ook een verwijzing is naar Christus als de nieuwe Ark van het Verbond.)
De twee engelen geven dan ook symbolisch aan dat het Allerheiligste Sacrament en het H. Misoffer de vervolmaking zijn van wat vroeger in de Tempel in Jeruzalem plaatsvond.