De Psalmen...

Het is de moeite waard er op te letten, dat en hoe de Psalmen berijmde gedichten zijn.
In de meeste hebben wij het "rijm”.
Het nederlands rijmt met klanken: Het eindwoord van de ene regel klinkt op het eindwoord van de andere regel.
De Hebreeën rijmen met gedachten: Het zogenaamde ‘gedachten-rijm’.
Eenzelfde gedachte bijvoorbeeld wordt in het tweede halfvers met andere woorden (meestal aanvullend) herhaald; soms zijn de gedachten van de twee halfverzen tegengesteld.
Bijvoorbeeld: "Ontferm U over mij, God, naar Uw grote barmhartigheid en volgens de grote menigte Uwer barmhartigheden wis mijn fouten uit.”
Dit is dus tweemaal dezelfde gedachte met andere woorden.

 

Afbeelding invoegen