De mens is geen dier.

 
Beste vriend,
 
En als vervolmaking van Zijn schepping schiep God de mens.
Uit Liefde voor Zijn meesterwerk creëerde Hij geen robots, die Hem slaafs zouden volgen, maar gaf Hij de mens de keuze tussen goed en kwaad.
Tussen licht en donker, tussen haat en liefde.
Daarmee onderscheidde Hij de mens van de dieren.
De dieren die puur instinctief reageren en alleen maar gericht zijn op hun directe behoeften bevrediging.
Dieren die niet in staat zijn tot uitstel van hun directe behoeften.
En God schiep als vervolmaking van Zijn schepping de mens.
Alles, maar dan ook alles uit Gods schepping ligt voor ons klaar.
We mogen alles gebruiken.
Het enige dat God van ons vraagt is Zijn Wetten te eerbiedigen.
 
En wat doet de mens?
Zij bannen God uit hun systeem, zij stellen zichzelf in Zijn plaats, immers zij weten zelf wel wat goed voor hen is.
Zij bepalen plaats en tijd van geboorte en dood, zij bepalen de staat van hun lichaam, zij maken mannen van vrouwen en vrouwen van mannen.
Zij zijn alleen nog uit op directe behoeften bevrediging en genot, niet in staat tot uitstel.
Waar is hier nog het onderscheid tussen mens en dier?
Sommig gedrag is zo ernstig, dat zelfs de dieren er zich voor zouden schamen.
En onderwijl blijft men roepen dat God dit allemaal vergeeft en ons met open armen ontvangt in Zijn Koninkrijk, na ons leven.
God houdt immers van ons allemaal.
Ja, inderdaad, God is oneindig barmhartig en Liefdevol en beste vriend, Hij zal je vergeven, ongeacht wat je gedaan hebt, maar Hij zegt ook: "ga heen en zondig niet weer".
Dit laatste wordt gemakshalve nog al eens vergeten.
 
En God schiep als vervolmaking van Zijn schepping de mens...
 
 
In het teken van het Kruis ligt de overwinning,
 
Namens de Witte Ridders,
 
Paulus