De heilige FRANCISCUS BORGIA*

 
De heilige FRANCISCUS BORGIA, Belijder.
Sterfdag: 30 september 1572;
Heilig verklaard 1671.
Graf: eerst te Rome, sedert 1617 in het professenhuis van de jezuïeten in Madrid, door de brand van de kerk in 1931 bijna geheel verwoest.
Leven: Franciscus Borgia, vice-koning van Catalonië, derde generaal van het gezelschap van Jezus; hij werd in 1510 geboren en was van vaders kant een neef van de beruchte paus Alexander VI, van moeders kant kleinzoon van een natuurlijke zoon van Ferdinand de Katholieke.
Hij heeft door zijn heilig leven voor de zonden van zijn voorouders van vaders en moeders kant voldoening gegeven.
Hij stond als vice-koning en hertog in hoge eer aan het hof van Keizer Karel V.
Het onverwachte overlijden van de jeugdige, schone keizerin Isabella (1mei 1539) en het gezicht van haar door de dood mismaakt gelaat bij de overbrenging van het lijk naar Granada, brachten hem tot het besluit de wereld vaarwel te zeggen en aan de enen koning der koningen zijn leven te wijden.
Na de dood van zijn gemalin (1546) trad hij in het Gezelschap van Jezus (1548) met het heilig voornemen hier een verborgen leven te leiden.
En zich de deur tot alle aardse waardigheden voor immer af te sluiten.
Zijn voorbeeld van ootmoed bleef ook niet zonder invloed op het besluit van Karel V, om de keizerskroon neer te leggen.
Nu leidde hij een streng en verstorven en werkzaam leven.
Over zichzelf dacht hij zo gering, dat hij zich de bijnaam "arme zondaar" oplegde.
Hij werd in 1565 generaal van de orde.
Hij stierf te Rome op 1 oktober 1572.
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Afbeelding invoegen