De Heer is waarlijk verrezen

Broeders en zusters in Christus,
De droevige stemming van afgelopen week is voorbij.
Wij mogen het uitjubelen: "De Heer is verrezen”.
De heilige apostel Paulus schrijft aan de christenen van Kolosse: "Broeders en zusters, als gij met Christus ten leven zijt gewekt, zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods. Zint op het hemelse, niet op het aardse.
Gij zijt immers gestorven en uw leven is nu met Christus verborgen in God.”
God schenkt ons een leven in overeenstemming met het hemelse heil waartoe Christus ons de weg heeft bereid.
God wekt de mensheid op tot een leven van liefde en niet van slavernij.
God wekt ons mensen op tot een leven van geloof in Zijn mensgeworden Zoon, Jezus Christus.
Hij die uit de dood is opgestaan en voor ons de Verlossing tot stand bracht.
Dat geloof, beste mensen, geeft ons de kracht om aan de verleidingen van de zonde te weerstaan.
Dat geloof belijden we en doet ons beantwoorden aan de genade van onze roeping om kind van God te zijn.
Pasen is het hart van het christelijk geloof.
Pasen zegt ons hoe en wie God is.
Hij is het die met ons begaan is, die ons het leven gunt.
Een leven in overvloed, een leven over de dood heen.
De verrijzenis van Christus  betekent voor ons verlossing uit de zonden en verlossing van de dood.
We hebben allemaal wel eens van de Lijkwade van Turijn gehoord, die volgens wetenschappers een echte getuige is van de verrijzenis van Christus.
In deze doek zouden nog de sporen te zien zijn van het geschonden lichaam van Christus.
Het zou dezelfde lijkwade zijn , die de apostelen in het graf vonden, maar waaruit het Lichaam van de Heer verdwenen was.
Een doek die zonder woorden vertelt over het grote mysterie van de verrijzenis.
Maar deze getuige is niet genoeg!
De apostelen moeten zelf gaan getuigen en verkondigen.
Ze moeten getuigen en verkondigen over Christus, die veroordeeld is door de overheden, gekruisigd en begraven.
Ja, zo moeten Pasen verkondigen, dat Hij is verrezen!
Een moeilijke en zelfs gevaarlijke opdracht.
Ook in onze tijd is dat nog steeds moeilijk.
Zodra er iets wordt geschreven of verfilmt, waarin de verrijzenis in twijfel wordt getrokken of verloochend, dan krijgt dit alle aandacht van de media.
Zodra een theoloog begint te verkondigen, dat het lichaam van Jezus gewoon begraven is en dat de verrijzenis slechts een symbool is wordt hij door de meerderheid geprezen.
Maar als men blijft verkondigen, dat Zijn lichaam het bederf van de dood niet heeft gezien, dan worden wij als ouderwets, achterhaald en dom gezien.
Waar staan wij nu in het verrijzenisverhaal?
Zijn wij verkondigers, zoals Petrus, de vrouwen en de andere apostelen?
Zijn wij misschien als de hogepriesters, die alleen maar in hun eigen waarheid geloven?
Of de soldaten die zich laten omkopen?
Of bij allen die beide verhalen kennen en zich afvragen wie ze nu moeten geloven?
Lezen we misschien liever een column in de krant die dit keer gaat over de verrijzenis en als een mooi en inspirerend sprookje wordt geschreven?
Beste medegelovigen, laten we luisteren naar het Evangelie dat al eeuwen lang wordt doorgegeven.
Laten we in geloof aanvaarden dat God van ons niet zal vallen als we Hem in ons hart toelaten.
Laten we met geloof en vertrouwen de weg van God bewandelen naar de eeuwige heilsbestemming.
Want daar gaat het om!
Het graf is leeg – de overheden denken dat ze de waarheid weten en de bewakers hebben niets gezien.
Uiteraard, Jezus is dood en dood moet Hij blijven.
Maar….. de getuigen, de apostelen, de vrouwen, zij weten wat zij getuigen.
De gelovigen weten waarin zij geloven!
De verrijzenis van Christus is het mysterie dat ons hoop en kracht geeft, dat ons de richting wijst.
Dat vieren wij vandaag met grote vreugde: het mysterie van het leven door de dood heen.
In deze geest wens u allen een zalig Pasen.
Amen.
 
Hans Smits
 

  Afbeelding invoegen