Bloed van Christus, verblijd mij.

Broeders en zusters in Christus,
Wij vieren vandaag het feest van het Kostbaar Bloed.
Christus is de hogepriester die Zijn eigen Bloed aan God heeft geofferd.
Hij heeft de eeuwige verlossing verworven.Christus heeft door Zijn dood aan het kruis een zuiver en volmaakt offer aan de Vader aangeboden.
Hierdoor valt de mensheid tot in eeuwigheid verlossing ten deel.
Sinds Goede Vrijdag stroomt Zijn Kostbaar Bloed onafgebroken voor het heil van de wereld.
Het Kostbaar Bloed stroomt vanaf het kruis.
Daar waar wij vastlopen in ons leven, waar hindernissen  opduiken  die ons de levensvreugde en de levensmoed ontnemen, daar moeten wij het kostbaar Bloed afsmeken om ons hiervan te bevrijden.
Niets anders kan ons nog bevrijden van zonden en genezen van onze wonden.
We mogen het kostbaar Bloed afsmeken en laten stromen in onze nood en ons overgeven aan Gods verlossende liefde.Bereid te zijn om God te laten doen wat Hij wil doen.
Ons vol vuur overgeven aan Zijn heilbrengende wil.Steeds weer met de houding: " Doe maar, Heer en laat gebeuren wat U wilt.”
Onze overgave is dan zo groot dat we gebracht worden tot innerlijke vrede en een groot vertrouwen.
Vanuit deze vrede zijn wij ontvankelijk voor de Heilige Geest.
Zo volgen wij Gods Geest en doen wij Gods wil.
We lezen in het evangelie: " een van de soldaten stak met een lans zijn zijde open, en onmiddellijk kwam er bloed en water uit.”
Dat is de levensstroom der Sacramenten die komt uit Zijn doorstoken zijde.
Het water van het H.Doopsel en het bloed dat stroomt in de kelk op het altaar.
Stromen uit de zijde van Christus, Bloed en Water voor ons heil.
Laten we elke dag het gebed bidden : "Ziel van Christus, heilig mij”, om zo telkens bewust te zijn van de gevaren die ons dag in dag uit bedreigen, ons willen verwijderen van God, maar dat we altijd onze toevlucht mogen nemen tot Christus, vanuit Hem leven en zo onze redding, rust en verlossing mogen ontvangen.  
Ziel van Christus, heilig mij. Lichaam van Christus, red mij.
Bloed van Christus, verblijd mij. Water uit de zijde van Christus, was mij.
Lijden van Christus, sterk mij. O goede Jezus, verhoor mij.
In uw wonden, verberg mij.
Laat mij niet van U gescheiden worden.
Tegen de boze vijand bescherm mij.
In het uur van mijn dood, roep mij en laat mij tot U komen, om met uw heiligen U te loven in de eeuwen der eeuwen.
Amen
 
Hans Smits