Bekeert U, de tijd is kort.

Beste vriend,
Alom wordt gesproken over de financiële crisis als oorzaak van alle ellende.
Beste vrienden, dat is niet de oorzaak.
De crisis is ten diepste een crisis van de mens die het pad van God verlaten heeft.
De duivel heeft zijn tentakels diep in onze wereld gezet en laat overal zijn verwoestende sporen na. Steeds openlijker ook worden Christenen in onze samenleving als lastige horzels beschouwd; een laatste horde, die genomen moet worden om de mens volledig zelfbeschikking te geven.
God vraagt aan Zijn kinderen overgave aan Hem.
Hij vraagt niet aan Zijn kinderen om Hem gelijk te zijn, of zelfs te overtreffen.
In dat verband brengen wij jullie graag nog eens de toestand in het paradijs onder de aandacht.
Adam en Eva hadden alles, maar dan ook alles wat hun hartje begeerde, het ontbrak hen aan niets. Toch wist de duivel Eva te verleiden om God ongehoorzaam te zijn, met het gevolg dat zij het paradijs moesten verlaten.
Kijk nou eens naar onze tijd: geld is onze nieuwe God, niet op God durven wij vertrouwen, nee op onze portemonnee.
Geld, waarvan de waarde op niets meer gebaseerd is sinds de goudstandaard is losgelaten.
Al die cijfers met een schier eindeloze rij nullen daarachter vertegenwoordigt feitelijk niets.
Alleen maar papier wat van de persen rolt.
De waarde zal alleen nog maar verminderen.
De financiele crisis is slechts de voorbode van andere nog komende crisissen.
Ten diepste ontstaan deze crisissen door een gebrek aan Geloof en het ontheiligen van God's schepping.
De mens, die zich het begin en het einde van het leven toe heeft geeigend; zich als een dier gelijk is gaan gedragen en zijn behoeften achterna jaagt, waarbij de liefde niet langer de basis is.
Ten diepste ontstaan deze crisissen door dat de mens niet wil buigen, maar alles zelf beter denkt te weten.
Men gaat maar door met het ontkennen en ontheiligen van God's schepping.
Het liefst geeft de mens wel God, wiens Liefde men ontkent, de schuld van alle narigheid.
Vergeet nooit dat je altijd een nieuwe start kunt maken.
Geloven is eenvoudig en vraagt slechts overgave aan God.
Beste vrienden, zeg tegen God "Mijn Vader, ik weet het niet meer, "U weet alles, help mij alstublieft."
Amen.
 
Paulus de Ridder