Ave Maria

Broeders en zusters in Christus,
Een dag na het feest van de Heilige aartsengel Gabriël , vieren wij het hoogfeest van Maria Boodschap, het begin van onze verlossing.
God heeft in Zijn grote goedheid en barmhartigheid op ons neergezien.
Zijn eniggeboren Zoon werd mens uit de kracht van de Heilige Geest bij het bezoek van de van engel Gabriël aan Maria.
 
"Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.
Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. "

Hoe dierbaar zijn ons deze woorden geworden.
Dagelijks bidden wij ze.
Het zijn goddelijke woorden, gesproken door de aartsengel Gabriël bij zijn bezoek aan de maagd Maria.
"Vol van genade" is het grootste wat we van een mens kunnen zeggen.
Ja, Maria had genade gevonden bij God, zoals de engel dit zei.
Al vanaf haar ontvangenis is Maria geheel zonder zonde en zo werd zij voorbestemd om de moeder te worden van de Verlosser, Jezus Christus.
Nu is dat moment aangebroken en Maria geeft haar "fiat”, haar jawoord: " Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord”.
Dit is wat Maria zo kenmerkt, zij gaat in op wat God van haar vraagt!
Beste mensen, ook wij zijn, als gedoopte christenen, begenadigd.
De woorden van het wees gegroet gelden ook voor ons.
Ook wij mogen steeds weer ingaan op wat God van ons vraagt.
Ook wij moeten steeds weer "ja” zeggen als het gaat om het luisteren naar Christus’ woorden.
"Ja " zeggen tegen de trouwe dagelijkse plichten!
Jezus is mens geworden om het offer te brengen dat God als enige gave welgevallig is: het volbrengen van Zijn heilige wil.
God heeft ons ongevraagd een teken gegeven.
De Heilige Geest daalde over Maria neer en door een wonder van Gods almachtige Goedheid, vormde Hij in haar schoot het Kind Jezus.
Zoals we lezen in het epistel: "Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: Zie, een maagd gaat ontvangen en brengt een zoon ter wereld en men geeft Hem de naam van Emmanuel ”.( Isaias 7,14)Medegelovigen, God nam de kleinheid aan van de schepping, om haar terug te brengen tot haar ware grootheid.
Laten wij vandaag naar het voorbeeld van Maria en op haar voorspraak, trouwe medewerkers zijn van dit goddelijk verlossingsgebeuren.
Amen.
 
Hans Smits
 
 

  Afbeelding invoegen