Altaartreden …

 
Elk hoofdaltaar heeft in de meeste gevallen drie treden.
Daar is een reden voor.
Sommigen menen dat het de H. Drievuldigheid symboliseert.
Anderen geloven dat het staat voor de drie theologische deugden, Geloof, Hoop en Liefde; m.a.w. de priester draagt een waardig misoffer op, als hij zich deze drie deugden eigen maakt.
Maar er is nog een veel belangrijkere symboliek aanwezig.
De meest heilige ontmoetingen met God vinden steeds plaats op een berg: Golgotha, het offeren van Isaac door Abraham (Gen. 22:2), Mozes op de berg Sinaï (Ex. 19:3), de transfiguratie (Lc. 9:28), enz.
De Kerk wil met die treden de gelovigen visueel eraan herinneren dat het Misoffer een heilige ontmoeting met God is, alsook een hernieuwing van het kruisoffer op Golgotha.