Allerzielen

 
Allerzielen is een hoogtijdag uit de westerse rooms-katholieke traditie.
Hij wordt gevierd op 2 november, de dag na Allerheiligen, waarmee deze dag nauw verbonden is.
Met Allerzielen worden de overledenen herdacht en wordt een requiemmis opgedragen.
De nabestaanden plaatsen bloemen op het graf.
Er worden in familiekring soms ook nog pannenkoeken gebakken.
In veel parochies is het gebruikelijk dat als er een parochiaan uit de kerk wordt begraven er een kruisje wordt opgehangen met daarop de naam van de overledenen.
Op de eerstvolgende allerzielen komt de familie van de overledene naar de mis om het kruisje in ontvangst te nemen.
Allerzielen is een dag om speciaal te bidden voor alle zielen die nog niet in de hemel zijn, maar in het vagevuur. Allerzielen stamt uit de Benedictijner kloostertraditie van Cluny, waar het waarschijnlijk in de tiende eeuw voor het eerst werd gevierd.
In de 13e eeuw kreeg het de naam Allerzielen.
Allerzielen is een duidelijk voorbeeld van christianisering.
Groot is de parallel het Keltische feest Samhain, dat in een nacht rond 31 oktober op 1 november werd gevierd, maar dit klopt niet altijd gezien de Kelten een maankalender gebruikten en deze dus elk jaar een beetje anders loopt dan onze gregoriaanse kalender.

Dit is in de Keltische kalender de nieuwjaarsnacht, waarbij het oude jaar werd begraven en een nieuw jaar "uit het graf opstond". Halloween heeft dezelfde oorsprong.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
God ontmoeten van aangezicht tot aangezicht Hans Smits