Aanbidden katholieken beelden?

 

Nee, katholieken aanbidden geen beelden. Ze gebruiken beelden en iconen op dezelfde manier als anderen foto's gebruiken. De meeste mensen hebben foto's van hun dierbaren, de levende en de dode, in hun portemonnee, op hun bureau of thuis aan de muur of op een dressoir. De foto's zijn niet meer dan aandenkens aan die mensen. Noch de foto's nog de mensen zijn voorwerp van aanbidding.

Op dezelfde manier zijn de katholieke beelden en iconen alleen maar religieuze aandenkens aan vrienden en dienaren van God, die de katholieken bewonderen om hun heiligheid, trouw en gehoorzaamheid aan God. Katholieken vereren een beeld niet meer dan de heilige die het voorstelt.

Als je het bijbels verbod op gesneden beelden uit zijn context neemt, zou je kunnen zeggen dat het Louvre geen schilderijen of sculpturen mag herbergen en zou je kunnen zeggen dat het Vrijheidsbeeld in New York afgoderij is. Maar niemand aanbidt natuurlijk zielloze reproducties van de mensen die ze voorstellen. Precies zo zijn de heiligen van de katholieke beelden en op iconen niets meer dan aandenkens aan de mensen van wie de katholieken geloven dat ze trouw waren aan God. Een katholiek die knielt voor een beeld, aanbidt het beeld niet, en ook niet de persoon die het voorstelt. Het knielen is alleen maar een gebedshouding en de katholiek bidt alleen maar tot God via de voorspraak van die specifieke heilige.