8ste zondag na Pinksteren.(LC 2015)

 
"Van jongs af heeft men mij wreed mishandeld, mag Israël wel zeggen, men heeft mij hardvochtig gekweld sinds mijn jeugd, maar nooit mij gebroken. (Psalm 128.2)
 
Deze woorden zijn toepasselijk op de Heilige Katholieke Kerk.
De Kerk kan vallen onder het gewicht van haar kruis, ze kan uit het zicht geraken en vergeten, maar haar vijanden kunnen haar nooit eronder krijgen, omdat haar stichter en Heer de Zoon van God is, Jezus Christus.
Haar vijanden zijn altijd op uit geweest om haar te vernietigen, zoals we kunnen zien in de volgende Maconnieke boodschap:
 
"Het katholicisme heeft niet meer angst voor een goed geslepen stiletto dan monarchieën, maar deze twee fundamenten van de sociale orde kunnen falen door corruptie.
Laten we nooit op houden met corrumperen.
Tertulianus had gelijk toen hij zei, dat het bloed van de martelaren het zaad was van nieuwe Christenen. Het besluit in onze vergaderingen luidt: wij willen geen Christenen meer.
Dus laten we daarom geen martelaren maken, maar laten we het verderf onder het volk brengen en populariseren.
Laten we het verderf doen binnendringen via hun vijf zintuigen om het in te drinken en ermee verzadigd te worden…
Maak bedorven harten, en je zal geen Katholieken meer hebben.
Houdt de priesters weg van werk, van het altaar, van deugd.
Zoek handig hun gedachten en uren op andere bezigheden te richten.
Maak hem lui, een gulzigaard en patriot.
Hij zal ambitieus worden, intrigerend en pervers…..
Het is corruptie en masse dat wij hebben ondernomen; de corruptie van het volk door de geestelijkheid.
 

Afbeelding invoegen

En de corruptie van de geestelijkheid door onszelf; de corruptie, die ons eens in staat stelt om de Kerk in haar graf te leggen.
De beste dolk waarmee we de Kerk kunnen treffen is: corruptie….
Aan het werk dan, zelfs tot het laatste einde.”(Videx to Nubius, 9 August, 1938)
 
Het jaar van de Russische Revolutie, 1917, was het een nieuwe fase in de vervolging van de Katholieke Kerk.
In dat jaar hielden de Marxistische revolutionairen Vladimir Lenin en zijn kameraden een wedstrijd om een Sovjet embleem te ontwerpen.
Het winnende ontwerp bevatte een hamer en sikkel met een opschrift, dat het motto van de Communisten moest worden: ”Arbeiders van de wereld verenigt u, jullie hebben niets te verliezen dan je ketenen”.
 
De hamer & sikkel embleem stelt dus de atheïstische en satanische geïnspireerde Russische Revolutie voor, waarmee wij niet alleen de atheïst Vladimir Lenin, maar de satanische bezeten Karl Marx, de bloeddorstige Stalin associëren en de dood van miljoenen Katholieken, Russische en Oekraïense Othodoxen en miljoenen onschuldige christenen, die stierven in bloedige revoluties en hun gevangenissen.
En de communistische golf verspreidde zich over de hele wereld in talrijke stille revoluties, die de Marxistische ideologie overal bracht naar hen die dachten dat zij er voor veilig waren.
Maar we kunnen niet beweren dat we niet waren gewaarschuwd.
 
In hetzelfde jaar dat de Russische Revolutie plaats vond, 1917, verscheen de de Heilige Maagd Maria in Fatima, Portugal.
Op de 13de oktober van dat jaar, verrichtte zij haar grote Zonne Wonder.
Zij had de kinderen Lucy, Jacinta en Francesco gewaarschuwd:
"Indien men op mijn verzoeken acht slaat, dan zal Rusland zich bekeren en zal er vrede zijn; zo niet, dan zal zij haar dwalingen over de wereld verspreiden en oorlogen doen ontstaan en vervolgingen van de Kerk”.. (Boodschap van Fatima)
 
De ware Pausen zagen in de ‘Rode Draak’ van het Communisme de satanische vijand van de Kerk.
Paus Pius XI schreef in zijn Encycliek van 1937:
"De meest hardnekkige vijanden van de Kerk echter, voeren vanuit Moskou de strijd tegen de Christelijke Beschaving door hun onophoudelijke aanvallen in woord en daad.
Zelfs tot op dit uur heeft het Pausschap niet opgehouden het Heiligdom van de Christelijke Religie te beschermen, en heeft openlijk en meer dan eens en effectief aandacht gevraagd voor de gevaren van het Communisme.
Dit heeft zij gedaan meer dan welk ander openbaar gezag of overheid in de wereld. ….
Let op, eerbiedwaardige broeders, dat de Gelovigen zich niet laten bedriegen!
Het Communisme is ten diepste fout en verkeerd, en niemand, die de Christelijke Beschaving toegedaan is, kan op geen enkele wijze er mee samenwerken.
Zij, die zich laten bedriegen en helpen bij de overwinning van het Communisme in hun eigen land, zullen de eerste slachtoffers worden van hun terreur”.( Encycliek over: het Atheistisch Communisme door Pius XI,1937).
 
Maar dit hielp niet de valse pausen van Vaticanum II periode te weerhouden met de Communisten aan te pappen.
Johannes XXIII ging met Vrijmetselaars en Communisten om als zijn boezemvrienden.
Het Tweede Vaticaans Concilie, dat door hem is bedacht en begonnen, faalde en vermelde zelfs het Communisme niet in zijn geschriften.
De opvolgers van Johannes XXIII hebben ook zelf getoond dat zij schuldig zijn in hun verraad van Jezus Christus en de Heilige Katholieke Kerk, die Hij gesticht heeft.
Nu, bijna een eeuw na de Russische Revolutie, zijn we getuige van de laatste fase van de totale corruptie van de Ecumenische Concilie Kerk.
En de dwalingen waarover O.L.Vrouw van Fatima over sprak zijn nu over de gehele wereld verspreid.
De woorden ‘communisme’ en ‘marxisme’ zijn vervangen door andere namen of aanduidingen, doch de stank van het communisme is er alom.
 
Onlangs 9 juli van dit jaar, was de vermeende ‘paus’ Franciscus Bergoglio op bezoek in Bolivia.
Daar werd hem een door de Marxist en president, Evo Morales, een plaque met de gekruisigde Christus op het Communistische symbool, de hamer & sikkel, aangeboden.
Over zijn nek plaatste hij ook een hanger met dezelfde afbeelding.
Bergoglio liet het godslasterlijk geschenk van de hanger achter in het heiligdom van O.L.Vrouw in Copacabana.
De plaque nam hij mee op zijn terugreis naar het Vaticaan te Rome.
Woorden schieten tekort om onze afschuw te uiten bij deze gebeurtenis.
Deze schokkende godslasteringen zijn een messteek in het hart van onze Heilige Katholieke religie, en nieuwe wonden aan het Heilig Hart van onze Zaligmaker en Verlosser Jezus Christus en het Onbevlekt Hart van Maria.
Daarom moeten wij onze gebeden en zoenoffers voor deze afschuwelijke wreedheden aanbieden.
Onze H.MIS van Verzoening iedere woensdag is onze kans om op de best mogelijke manier eerherstel te brengen.
Kom naar de H.MIS indien mogelijk, zo niet dan verenig je met ons in geest, en offer de MIS met ons, waar je ook bent.
Moge God ons genadig zijn en welwillend neerzien op onze moeiten!