83. Wat betekent 'onbevlekte ontvangenis van Maria'?

De kerk gelooft 'dat de allerheiligste Maagd Maria vanaf het begin van haar ontvangenis door een bijzondere genade van de almachtige God, met het oog op de verdiensten van Jezus Christus, de Redder van het menselijk geslacht, gevrijwaard bleef van iedere smet van de erfzonde'. (Dogma van 1854)
 
Het geloof in de 'onbevlekte ontvangenis' bestaat vanaf het begin van de kerk.
Het begrip is momenteel vatbaar voor misverstanden.
Het wil zeggen dat God Maria gevrijwaard heeft voor de erfzonde, en wel vanaf het begin.
Het zegt niets over hoe Jezus ontvangen is in het lichaam van Maria.
En het vertegenwoordigt al helemaal niet een negatieve christelijke visie op seksualiteit, alsof man en vrouw zich zouden 'bevlekken' wanneer zij een kind verwekken.