49. Stuurt God de wereld en mijn leven?

Ja, maar op een verborgen wijze; God leidt alles langs wegen die alleen Hij kent, de voltooiing tegemoet.
Op geen enkel moment valt wat Hij geschapen heeft uit zijn handen.
 
God oefent zijn invloed uit op de grote historische gebeurtenissen, maar ook op de kleine voorvallen waaruit ons persoonlijke leven is opgebouwd, zonder dat Hij onze vrijheid inperkt en wij slechts marionetten zouden zijn van eeuwige plannen.
In God 'leven wij, bewegen wij en zijn wij' (Hand. 17:28).
God is aanwezig in alle wisselvalligheden van ons leven, ook in de verdrietige gebeurtenissen en de schijnbaar zinloze toevalligheden.
God schrijft ook langs de kromme lijnen van ons leven een doorgaande lijn.
Wat Hij ons ontneemt en wat Hij ons schenkt, waar Hij ons kracht geeft en waar Hij ons beproeft, daar volbrengt en toont Hij ons wat Hij wil.