478. Waarom kunnen wij erop vertrouwen dat ons gebed door God gehoord wordt?

Veel mensen die tijdens zijn aardse leven een beroep deden op Jezus om genezing, werden verhoord. Jezus, die uit de dood is opgestaan, leeft en verhoort onze gebeden en geeft ze door aan de Vader. 
 
We kennen nog altijd de naam van de voorganger in de synagoge: Jaïrus heette de man die Jezus om hulp smeekte en die verhoord werd.
Zijn dochter was doodziek.
Niemand kon nog helpen.
Jezus genas zijn dochtertje niet alleen, hij liet haar zelfs uit de dood ontwaken (Mc. 5, 21-43).
Er is een groot aantal genezingen door Jezus bekend.
Hij verrichtte tekenen en wonderen.
Lammen, melaatsen en blinden vroegen Jezus niet vergeefs.
Ook van alle heiligen van de kerk is bekend dat hun gebeden zijn verhoord.
Veel Christenen kunnen vertellen hoe ze God hebben aangeroepen en hoe Hij hen heeft verhoord.
God is echter geen automaat.
Hoe Hij precies onze gebeden verhoort, moet we aan Hem overlaten.