474. Hoe leerde Jezus bidden?

Jezus leerde in zijn gezin en in de synagoge bidden.
Jezus doorbrak echter de grenzen van het traditionele gebed.
In zijn gebed zien we een verbinding met de Vader in de hemel die alleen Hij hebben kan die de ‘Zoon van God’ is. 
 
Jezus, die God en mens tegelijk was, groeide net als andere joodse kinderen van zijn tijd op met de rituelen en vormen van gebed van zijn volk Israël.
In het verhaal van de twaalfjarige Jezus in de tempel (Lc. 2, 41 en verder) blijkt echter dat hij iets bezat wat Hij niet geleerd kon hebben: een oorspronkelijke, diepe een unieke verbinding met God, Zijn Vader in de hemel.
Jezus hoopte net als alle mensen ook op de andere wereld en bad tot God.
Tegelijkertijd was Hij echter ook deel van die andere wereld.
Reeds hieruit bleek: ooit zouden de mensen tot Jezus bidden, Hem als God erkennen en om zijn genade vragen.