40. Kan God alles? Is Hij almachtig?

'Voor God is niets onmogelijk' (Luc. 1:37).
Hij is almachtig.
 
Wie God aanroept in nood, gelooft dat Hij almachtig is, God heeft de wereld geschapen uit het niets.
Hij is de Heer van de geschiedenis.
Hij stuurt alle dingen en Hij kan alles.
Maar hoe Hij zijn almacht gebruikt, is een mysterie.
Vaak vragen mensen: waar was God dan?
Via de profeet Jesaja zegt Hij tegen ons: 'Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen' (Jes. 55:8).
 

Niet zelden is Gods almacht juist daar te zien waar mensen er niets meer van verwachten.
De onmacht op Goede Vrijdag ging vooraf aan de verrijzenis.