4. Boete en Verzoening

Sacramenten van herstel

Biecht

Als de doopgenade door enstige zonde is verspeeld, dan is er de redplank van de biecht om opnieuw met God verzoend te worden en weer deel te kunnen nemen aan het kerkelijk leven. Biechten kan men bij iedere priester (die daartoe de bevoegdheid bezit). Men dient spijt te hebben, zijn zonden (minstens alle grote afzonderlijk) te belijden en het boetewerk dat de priester oplegt te volbrengen. De priester zegt: "En nu ontsla ik u van uw zonden in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.